Competente pentru reducerea abandonului scolar si incluziune

2020-1-RO01-KA101-078338

PREGATIRE LINGVISTICA

Lorem ipsum dolor sit mattis amet consectetur adipiscing

PREGATIRE CULTURALA

Lorem ipsum dolor sit mattis amet consectetur adipiscing

PREGATIRE PEDAGOGIA STAGIULUI DE FORMARE

Lorem ipsum dolor sit mattis amet consectetur adipiscing

PREGATIRE CULTURALA

ALCALA DE HENARES, SPANIA
KALAMATA, SPANIA

CURSURI DE FORMARE

Cursul ’’Towards the inclussive classroom: best practice’’ ofera:
• metode de incluziune in mediul educational a persoanelor care provin din medii defavorizate;
• metode de abordare a minoritatilor;
• metode de facilitare a elevilor talentati;
• metode si instrumente de stimulare a interesului si motivatiei elevilor;
• planuri de reducere a abandonului scolar.
Cadrele didactice participante vor implementa cunostintele dobandite prin:
- implicarea in procesul de comunicare si abordare a elevilor care provin din minoritati diferite;
- imbunatatirea tacticilor de lucru cu acestia, astfel incat sa le fie starnit interesul;
- dezvoltarea respectului elevilor fata de diversitate;
- adaptarea lectiilor si a modului de predare la capacitatea elevilor;
- imbunatatirea activitatilor la nivel de clasa;
- incurajarea si sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite;
- respectarea aspectelor incluziunii.

Cursul ofera:
• metode de abordare a elevilor cu tendinta de abandon;
• idei strategice de combatere a abandonului scolar si a absenteismului;
• moduri de gestionare a fenomenului;
• tehnici de adaptare a curricumului pentru a starni interesul elevilor;
• modalitati de depasire a stresului la nivel de clasa.
Cadrele didactice participante vor implementa cunostintele dobandite prin:
- indepartarea stresului la nivel de clasa;
- cresterea atractivitatii metodelor de predare si de implicare a elevilor in procesul educational;
- diversificarea curricumului cu scopul de a creste interesul elevilor – activitati extracuriculare;
- folosirea de noi tehnici de predare bazate pe arta, emotii si exprimare;
- punerea accentului pe practica si cooperare in procesul de predare-invatare.


Cursul ’’Special Needs Education: A step-by-step approach pedagogy’’ ofera:
• tehnici de abordare psiho-pedagogica a elevilor cu dizabilitati si/sau nevoi educationale speciale;
• cunostinte teoretice si practice;
• metode de identificare a dizabilitatilor si a nevoilor speciale;
• modalitati de adresare a problemelor educationale;
• moduri de sprijinire a elevilor cu CES.
Cadrele didactice participante vor implementa cunostintele dobandite prin:
- implicarea parintilor mai mult in schimbul de informatii referitoare la copil;
- adaptarea metodei de predare la nevoile copiilor cu CES – predare la nivel individual;
- identificarea tipurilor de nevoi educationale ale copiilor cu CES din institutie;
- tehnicilor terapeutice de lucru;
- punerea in parctica a tehnicilor de abordare invatate.


Cursul ’’How to make your school more international – a practice-based approach’’ ofera:
• informatii despre programul de finantare Erasmus+;
• informatii despre programul eTwinning;
• informatii despre politicile educationale despre internationalizare;
• tehnici de evaluare;
• modalitati de identificare si de contactare a partenerilor;
• conceperea si dezvoltarea proiectelor internationale;
• monitorizarea proiectului;
• modalitati de dezvoltare a competentelor interculturale.
Dupa finalizarea cursului de formare, cadrele didactice participante vor implementa cunostintele dobandite prin:
- formarea unei echipe de internationalizare;
- contactarea de noi parteneri pentru viitoarele proiecte;
- implicarea in noi proiecte de parteneriat si de cooperare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum, id qui excepturi quidem cumque ipsum mollitia. Repellendus ab, aliquid molestias minus dolores reiciendis porro voluptatibus dolore, qui quod repellat ea?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum id provident ea quae explicabo aperiam praesentium distinctio veritatis natus maiores dicta numquam error nemo, corrupti dolore molestias quia esse adipisci!

Liceul "Gh.Ruset Roznovanu" Roznov
Neamt

© Designed by Malgrande Solutions
Soluții în educație 2020