Competente pentru reducerea abandonului scolar si incluziune

2020-1-RO01-KA101-078338

Prezentare proiect

Liceul Tehnologic “Gh. Ruset Roznovanu” intentioneaza sa ofere prin intermediul acestui proiect, sansa de perfectionare a competentelor cadrelor didactice si de dobandire de noi cunostinte, cu scopul de a imbunatati anumite arii ale mediului educational – incluziune, abandon scolar si absenteism, capacitatea de lucru cu elevii CES si internationalizare.
Proiectul prevede participarea a 14 cadre didactice la 4 cursuri de formare, si anume:
- “The inclusive classroom: best practice” – 4 participanti – pentru mediul scolar incluziv
- “Coaching in educational contexts to reduce early school leaving” – 4 participanti – pentru abandon scolar si abenteism
- “Special Needs Education: A step-by-step approach” – 4 participanti – pentru lucrul cu elevii cu CES
- “How to make your school more international” – 2 participanti – pentru internationalizare.

Obiectivele proiectului au fost fixate in functie de ariile care necesita imbunatatiri la nivel institutional, fiind urmatoarele:
1. Crearea si intarirea caracterului incluziv al procesului educational, prin formarea 8 cadre didactice in domenii precum incluziunea si nevoile specialepana in-septembrie 2022.
2. Reducerea abandonului scolar si a absenteismului cu minim 20% in anii scolari 2020-2022 fata de 2018-2020.
3. Adaptarea modului de predare-invatare la cerintele copiilor cu CES, prin dobandirea de competente specifice de catre 4 cadre didactice, in perioada 2020-2022.
4. Formarea unei echipe de internationalizare si realizarea unei strategii de internationalizare pana in septembrie 2022, prind dobandirea de competente specifice de catre 2 membri ai staff-ului.

Cadrele participante la proiect prezinta urmatoarele nevoi de formare:
• perfectionarea competentelor lingvistice si culturale;
• dobandirea competentelor si cunostintelor necesare intelegerii fenomenului de incluziune la nivel de clasa si de institutie;
• cunoasterea modurilor de abordare a minoritatilor;
• cunoasterea strategiilor si a instrumentelor educationale care sa stimuleze un climat scolar deschis;
• abilitatea de a comunica deschis si constructiv;
• cunoasterea metodelor de lucru cu copiii CES;
• dezvoltarea competentelor de lucru in cadrul unei echipe;
• dobandirea competentelor de management;
• dezvoltarea de strategii eficiente de combatere a abandonului scolar si a absenteismului.
La intoarcere, cadrele didactice participante se vor implica in transferul competentelor si cunostintelor dobandite si a implementarii acestora in cadrul sistemului educational, prin:
• implementarea sistemelor de asigurare a calitatii;
• stimularea elevilor cu rezultate deosebite;
• promovarea principiilor incluzive prin intermediul personalului scolii;
• elaborarea strategiilor de incluziune a elevilor din medii defavorizate;
• diversificarea continutului educational;
• implementarea tehnicilor moderne de consiliere si orientare adaptate la cerintele si modul de evolutie al elevului;
• elaborarea planurilor de actiune in vederea reducerii absenteismului si abandonului scolar;
• implementarea in cadrul procesului educational metode de predare-invatare care sa stimuleze interesul elevilor.
• punerea accentului pe dezvoltarea abilitatilor cognitive ale elevilor cu CES;
• implicarea in mod activ in noi parteneriate axate pe cooperare si schimb de experienta;
• cresterea vizibilitatii scolii si imbunatatirea imaginii acesteia;
• cresterea numarului de proiecte de parteneriat;
• dezvoltarea competentelor de specialitate si comunicare a elevilor.

Institutia noastra intentioneaza sa devina o scoala care sa promoveze valorile europene educationale si sa le integreze in procesul educational, oferind astfel oportunitati de dezvoltare concrete elevilor sai. 

ACTIVITATI DE PROIECT

Prezentarea principalelor activitati din cadrul proiectului

STABILIRE CADRU INSTITUTIONAL

Elaborare si lansare Apel de selectie, Ghidul candidatiulu si instrumente de selectie

INFORMARE

Activitati de informare in scoala, postari pe website-ul de proiect si websiteul scolii

SELECTIE BENEFICIARI

Desfasurarea procedurii de depunere a dosarelor de candidatura, evaluare

CONTRACTARE

Semnarea contractelor de formare si a contractelor financiare cu beneficiarii

PREGATIRE

Desfasurarea activitatilor de pregatire lingvistica, culturala si pedagogica

EVALUARE

Evaluarea activitatilor de pregatire desfasurate de beneficiari

MANAGEMENT MOBILITATE

Stabilirea, verificarea si armonizarea detaliilor logistice aferente mobilitatilor

PARTICIPARE FORMARE

Participarea beneficiarilor la activitatile de formare din timpul mobilitatilor

RAPORTARE MOBILITATE

Completarea documentelor de raportare Mobility Tool, raportare interna, feedback

PLANIFICARE ACTIVITATI

Realizarea planificarii activitatilor de implementare desfasurate de beneficiari

ACTIVITATI DE IMPLEMENTARE

Desfasurarea activitatilor de implementare si diseminare

EVALUARE IMPACT

Analiza impactului produs de activitatile de implementare la nivelul scolii

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam earum perferendis quidem asperiores neque.

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laborum, cum. Quo culpa reprehenderit distinctio, ipsum.

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt quam vero eligendi, vitae, blanditiis, aliquam.

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore ea, eos, atque labore odit reiciendis sunt.

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatem nobis sequi ratione quibusdam, laudantium.

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Harum eaque non, illo quas natus mollitia. Sint sunt.

PLANIFICARE ACTIVITATI

sept - oct 2020

Informare cadre didactice

Activități de informare a cadrelor didactice din scoala cu aspecte referitoare la specificul proiectului de mobilități de formare, planidicarea și desfășurarea procedurii de selecție a beneficiarilor

oct 2020 -
ian 2021

Selectie

Desfășurarea procedurii de selecție a beneficiarilor mobilitatilor de formare

ian - mai 2021

Pregatire

Desfasurarea activităților de pregătire culturala, lingvistica si de pedagogie a mobilitatii de formare a beneficiarilor.

mai - august 2021

Mobilitati de formare

Desfășurarea celor 14 mobilități de formare.

sept 2021 -
iun 2022

Implementare

Desfasurarea activităților de implementare a competentelor si cunostintelor dobandite in cadrul sesiunilor de formare de catre beneficiarii mobilitatilor.

sept 2021 -
iun 2022

Activități de diseminare și valorizare

Desfasurarea activităților de diseminare si transfer a competentelor si cunostintelor dobandite in cadrul sesiunilor de formare de catre beneficiarii mobilitatilor.

iunie - aug 2022

Raportare

Activitați de raportare și centralizare a rezultatelor obtinute de catre beneficiari si colegii si elevii acestora in timpul implementarii etapelor de proiect

Liceul "Gh.Ruset Roznovanu" Roznov
Neamt

© Designed by Malgrande Solutions
Soluții în educație 2020