Competente pentru reducerea abandonului scolar si incluziune

2020-1-RO01-KA101-078338

Prezentare proiect

Liceul “Gh. Ruset Roznovanu” intentioneaza sa ofere prin intermediul acestui proiect, sansa de perfectionare a competentelor cadrelor didactice si de dobandire de noi cunostinte, cu scopul de a imbunatati anumite arii ale mediului educational – incluziune, abandon scolar si absenteism, capacitatea de lucru cu elevii CES si internationalizare.
Proiectul prevede participarea a 14 cadre didactice la 4 cursuri de formare, si anume:
- “The inclusive classroom: best practice” – 4 participanti – pentru mediul scolar incluziv
- “Coaching in educational contexts to reduce early school leaving” – 4 participanti – pentru abandon scolar si abenteism
- “Special Needs Education: A step-by-step approach” – 4 participanti – pentru lucrul cu elevii cu CES
- “How to make your school more international” – 2 participanti – pentru internationalizare.

Obiectivele proiectului au fost fixate in functie de ariile care necesita imbunatatiri la nivel institutional, fiind urmatoarele:
1. Crearea si intarirea caracterului incluziv al procesului educational, prin formarea 8 cadre didactice in domenii precum incluziunea si nevoile specialepana in-septembrie 2022.
2. Reducerea abandonului scolar si a absenteismului cu minim 20% in anii scolari 2020-2022 fata de 2018-2020.
3. Adaptarea modului de predare-invatare la cerintele copiilor cu CES, prin dobandirea de competente specifice de catre 4 cadre didactice, in perioada 2020-2022.
4. Formarea unei echipe de internationalizare si realizarea unei strategii de internationalizare pana in septembrie 2022, prind dobandirea de competente specifice de catre 2 membri ai staff-ului.

Cadrele participante la proiect prezinta urmatoarele nevoi de formare:
• perfectionarea competentelor lingvistice si culturale;
• dobandirea competentelor si cunostintelor necesare intelegerii fenomenului de incluziune la nivel de clasa si de institutie;
• cunoasterea modurilor de abordare a minoritatilor;
• cunoasterea strategiilor si a instrumentelor educationale care sa stimuleze un climat scolar deschis;
• abilitatea de a comunica deschis si constructiv;
• cunoasterea metodelor de lucru cu copiii CES;
• dezvoltarea competentelor de lucru in cadrul unei echipe;
• dobandirea competentelor de management;
• dezvoltarea de strategii eficiente de combatere a abandonului scolar si a absenteismului.
La intoarcere, cadrele didactice participante se vor implica in transferul competentelor si cunostintelor dobandite si a implementarii acestora in cadrul sistemului educational, prin:
• implementarea sistemelor de asigurare a calitatii;
• stimularea elevilor cu rezultate deosebite;
• promovarea principiilor incluzive prin intermediul personalului scolii;
• elaborarea strategiilor de incluziune a elevilor din medii defavorizate;
• diversificarea continutului educational;
• implementarea tehnicilor moderne de consiliere si orientare adaptate la cerintele si modul de evolutie al elevului;
• elaborarea planurilor de actiune in vederea reducerii absenteismului si abandonului scolar;
• implementarea in cadrul procesului educational metode de predare-invatare care sa stimuleze interesul elevilor.
• punerea accentului pe dezvoltarea abilitatilor cognitive ale elevilor cu CES;
• implicarea in mod activ in noi parteneriate axate pe cooperare si schimb de experienta;
• cresterea vizibilitatii scolii si imbunatatirea imaginii acesteia;
• cresterea numarului de proiecte de parteneriat;
• dezvoltarea competentelor de specialitate si comunicare a elevilor.

Institutia noastra intentioneaza sa devina o scoala care sa promoveze valorile europene educationale si sa le integreze in procesul educational, oferind astfel oportunitati de dezvoltare concrete elevilor sai. 

PREZENTARE VIDEO

CURSURI DE FORMARE

Cursul ’’Towards the inclussive classroom: best practice’’ ofera:
• metode de incluziune in mediul educational a persoanelor care provin din medii defavorizate;
• metode de abordare a minoritatilor;
• metode de facilitare a elevilor talentati;
• metode si instrumente de stimulare a interesului si motivatiei elevilor;
• planuri de reducere a abandonului scolar.
Cadrele didactice participante vor implementa cunostintele dobandite prin:
- implicarea in procesul de comunicare si abordare a elevilor care provin din minoritati diferite;
- imbunatatirea tacticilor de lucru cu acestia, astfel incat sa le fie starnit interesul;
- dezvoltarea respectului elevilor fata de diversitate;
- adaptarea lectiilor si a modului de predare la capacitatea elevilor;
- imbunatatirea activitatilor la nivel de clasa;
- incurajarea si sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite;
- respectarea aspectelor incluziunii.

Cursul ofera:
• metode de abordare a elevilor cu tendinta de abandon;
• idei strategice de combatere a abandonului scolar si a absenteismului;
• moduri de gestionare a fenomenului;
• tehnici de adaptare a curricumului pentru a starni interesul elevilor;
• modalitati de depasire a stresului la nivel de clasa.
Cadrele didactice participante vor implementa cunostintele dobandite prin:
- indepartarea stresului la nivel de clasa;
- cresterea atractivitatii metodelor de predare si de implicare a elevilor in procesul educational;
- diversificarea curricumului cu scopul de a creste interesul elevilor – activitati extracuriculare;
- folosirea de noi tehnici de predare bazate pe arta, emotii si exprimare;
- punerea accentului pe practica si cooperare in procesul de predare-invatare.


Cursul ’’Special Needs Education: A step-by-step approach pedagogy’’ ofera:
• tehnici de abordare psiho-pedagogica a elevilor cu dizabilitati si/sau nevoi educationale speciale;
• cunostinte teoretice si practice;
• metode de identificare a dizabilitatilor si a nevoilor speciale;
• modalitati de adresare a problemelor educationale;
• moduri de sprijinire a elevilor cu CES.
Cadrele didactice participante vor implementa cunostintele dobandite prin:
- implicarea parintilor mai mult in schimbul de informatii referitoare la copil;
- adaptarea metodei de predare la nevoile copiilor cu CES – predare la nivel individual;
- identificarea tipurilor de nevoi educationale ale copiilor cu CES din institutie;
- tehnicilor terapeutice de lucru;
- punerea in parctica a tehnicilor de abordare invatate.


Cursul ’’How to make your school more international – a practice-based approach’’ ofera:
• informatii despre programul de finantare Erasmus+;
• informatii despre programul eTwinning;
• informatii despre politicile educationale despre internationalizare;
• tehnici de evaluare;
• modalitati de identificare si de contactare a partenerilor;
• conceperea si dezvoltarea proiectelor internationale;
• monitorizarea proiectului;
• modalitati de dezvoltare a competentelor interculturale.
Dupa finalizarea cursului de formare, cadrele didactice participante vor implementa cunostintele dobandite prin:
- formarea unei echipe de internationalizare;
- contactarea de noi parteneri pentru viitoarele proiecte;
- implicarea in noi proiecte de parteneriat si de cooperare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum, id qui excepturi quidem cumque ipsum mollitia. Repellendus ab, aliquid molestias minus dolores reiciendis porro voluptatibus dolore, qui quod repellat ea?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum id provident ea quae explicabo aperiam praesentium distinctio veritatis natus maiores dicta numquam error nemo, corrupti dolore molestias quia esse adipisci!

Contact

Liceul "Gh.Ruset Roznovanu" Roznov

Strada Tineretului, Roznov, Neamt
+40233665694

Liceul "Gh.Ruset Roznovanu" Roznov
Neamt

© Designed by Malgrande Solutions
Soluții în educație 2020